40.10.2 Diskavdelningen

Ingår som en del av Rudbecklaboratoriet

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds v 20, Uppsala Science Park,
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 4862

Anställda och övriga verksamma