Organisation och personal

45.2 Forskarpatent i Uppsala AB (87%)

Ingår som en del av Uppsala universitet Holding AB

Forskarpatent i Uppsala AB ger rådgivning, stöd och service till forskare och till små forskningsnära företag i frågor som rör exploatering av patentbara uppfinningar. Forskarpatent ägs gemensamt av UUAB och SLU Holding.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv 10B, 751 83 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park, 751 83 UPPSALA
Webbplats:
http://www.fpatu.se

Hitta hit

Dag Hammarskjöldsv 10B, 751 83 Uppsala