35.2.7 Molekylär biofysik

Ingår som en del av Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ämnesföreträdare/programansvarig: Inger Andersson, 018-471 4288

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska Centrum BMC, Husarg. 3, 751 24 Uppsala
Postadress:
Box 596, 751 24 UPPSALA
Telefonnummer:
070-1679112
Fax:
018-511755, 018-530396

Anställda och övriga verksamma