35.2.2 Molekylär systembiologi

Ingår som en del av Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ämnesföreträdare/programansvarig: Johan Elf, 018-4714678

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska Centrum BMC, Husarg. 3,
Postadress:
Box 596, 751 24 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma