35.2 Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) Husarg. 3
Postadress:
Box 596, 751 24 UPPSALA
Fax:
018-530396
Webbplats:
http://www.icm.uu.se
Prefekt/motsv:
David Van der Spoel 018-471 4205
Stf. prefekt:
Maria Selmer 018-471 4177
Studierektor grundnivå:
Fredrik Söderbom
Studierektor forskarnivå:
Anders Virtanen 018-471 4908
Personaladministration:
Mathilda Olsén 018-471 4565
Frida Nilsson Österdahl 018-471 4416
IT-ansvarig:
Erling Wikman 018-471 4544
Webmaster:
Daniel Westphal 018-471 4914

Anställda och övriga verksamma