Organisation och personal

35.2 Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) Husarg. 3
Postadress:
Box 596, 751 24 UPPSALA
Fax:
018-530396
Webbplats:
http://www.icm.uu.se
Prefekt/motsv:
David Van der Spoel 018-471 4205
Stf. prefekt:
Maria Selmer 018-471 4177
Studierektor grundnivå:
Fredrik Söderbom
Studierektor forskarnivå:
Sandra Kleinau 018-471 4061
Katalogadministration:
Akiko Cerenius 018-471 5046
IT-ansvarig:
Erling Wikman 018-471 4544
Webmaster:
Daniel Westphal 018-471 4914

Hitta hit

Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) Husarg. 3

Anställda och övriga verksamma