31.1.3 Beräkningsvetenskap

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Lina von Sydow, 2785

Kontakt

Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 2, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-511925

Anställda och övriga verksamma