31.1.5 Datorteknik

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Philipp Rümmer, ankn 3156

Kontakt

Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1,
Postadress:
Box 337, 751 05 UPPSALA
Studierektor:
Mats Daniels 018-471 3160

Anställda och övriga verksamma