Organisation och personal

31.1.4 Datorteknik

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Arnold Pears, ankn 1066

Kontakt

Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1,
Postadress:
Box 337, 751 05 UPPSALA
Studierektor:
Mats Daniels 018-471 3160

Hitta hit

ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1,

Anställda och övriga verksamma