31.1.8 SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Kontakt

Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma