31.1.7 Visuell information och interaktion

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Ingela Nyström, 3470
Bitr föreståndare: Iordanis Kavathazopoulos, 6894
Studierektor:Mikael Laaksoharju, 3599
Administratör: Camilla Pajunen, 3460

Kontakt

Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma