Organisation och personal

31.1.5 Visuell information och interaktion

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Ingela Nyström, 3470
Bitr föreståndare: Iordanis Kavathazopoulos, 6894
Studierektor:Mikael Laaksoharju, 3599
Administratör: Lena Nordström, 3460

Kontakt

Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Hitta hit

ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Anställda och övriga verksamma