Organisation och personal

31.1.2 Centrum för bildanalys

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Centrum för bildanalys (CBA) inrättades 18 november 1988. Syftet med CBA är att bedriva forskning inom datoriserad bildanalys och perceptualisering, dels inom bildbehandling som sådan och dels med målet att utveckla bättre metoder, algoritmer och system för tillämpningar inom främst medicin, life science och digital humaniora, men även inom andra områden. CBA ska medverka till att bildbehandlingstekniken sprids och tillämpas inom många institutioner nationellt och internationellt samt övriga samhället.

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 2, hus 2, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337, 751 05 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 3460
Webbplats:
http://www.cb.uu.se

Hitta hit

Lägerhyddsvägen 2, hus 2, 752 37 Uppsala