Organisation och personal

31.1.2 Centrum för bildanalys

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Centrum för bildanalys (CBA) är en för Uppsala universitet (http://www.uu.se/) och Sveriges lantbruksuniversitet (http://www.slu.se/) gemensam enhet. Syftet med CBA är att bedriva forskning och forskarutbildning inom datoriserad bildanalys och vetenskaplig visualisering. Dels inom bildbehandling som sådan dels med målet att utveckla bättre metoder, algoritmer och system för tillämpning inom främst biomedicin, skogsnäring och miljö. CBA skall medverka till att bildbehandlingstekniken sprids och tillämpas även inom andra institutioner.

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 2, hus 2, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337, 751 05 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 3460
Fax:
018-553447
E-post:
cbcb.uu.se
Webbplats:
http://www.cb.uu.se

Hitta hit

Lägerhyddsvägen 2, hus 2, 752 37 Uppsala