Organisation och personal

31.1.11 WISENET, Uppsala VINN Excellence Centre for Wireless Sensor Networks

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

WISENET är ett forskningscentrum kring trådlösa sensornätverk.
Forskningen inom WISENET är inriktad på att:
* integrera avkänning, databearbetning och kommunikation till en sensorenhet,
* göra sensornätverken självkonfigurerande, robusta och underhållsfria upp till 10 år,
* ansluta sensorerna till internet på ett säkert sätt.

WISENET har tre mål
* att bli ett världsledande centrum inom trådlösa sensornätverk
* att stärka industriparternas konkurrensförmåga genom kommersialisering av forskningsresultat
* att bidra till utbildning och lärande inom trådlösa sensornätverk

WISENET finansieras av VINNOVA, Uppsala universitet samt industriparterna från 2007 till 2017.
Föreståndare: prof. Thiemo Voigt, telefon: 070 6330940
Biträdande föreståndare: Klas Hjort, telefon: 018 4713141
Centrets ordförande: Kajsa Stridsberg Fridén, telefon: 018 6120000

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress: Box 337, 751 05 UPPSALA
E-post: info@wisenet.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337, 751 05 UPPSALA
E-post:
infowisenet.uu.se
Webbplats:
http://www.wisenet.uu.se

Hitta hit

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA