Organisation och personal

31.1.8 UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science (UPPMAX) är ett regionalt centrum för högpresterande datorsystem och högprestandaberäkningar (HPC). UPPMAX är ett av de sex centra som finns inom det nationella metacentret Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Finansieras av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och SNIC.

Föreståndare: Elisabeth Larsson, 018-471 2768
Ordförande: David van der spoel
Forskningsadministratör: Johanna Herbertsson, 3462
Systemexpertchef: Jukka Komminaho, 1024

Kontakt

Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337, 751 05 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 3460
E-post:
directoruppmax.uu.se
Webbplats:
http://www.uppmax.uu.se/

Anställda och övriga verksamma