31.1.4 Datalogi

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Lars-Henrik Eriksson, 1057

Kontakt

Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337, 751 05 UPPSALA
Studierektor:
Aletta Nylén 018-471 7122

Anställda och övriga verksamma