Organisation och personal

31.1 Institutionen för informationsteknologi

Kontakt

Hitta hit

ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Anställda och övriga verksamma

Registratorer:Loreto Skoknic, Lena Nordström, Ulrika Andersson, registrator@it.uu.se
IT-kansli (grundutbildningsfrågor): 7604; fax: 471 6289; IT-kansli@it.uu.se
Forskningsprefekt: Gunilla Kreiss professor, 2968
Utbildningsprefekt: Arnold Pears univ.lektor, 1066
Studierektor för forskarutbildningen: Wang Yi, 3110
Exjobbssamordnare: exjobb@it.uu.se
Chefsadministratör: Lotta Lundell, 1013
Lokalbokning: Ulrika Jaresund, 2969
LäsIT: Lotta Lundell, 1013, Roland Grönroos, 6847

Programsamordnare/Program Coordinators

Kandidatprogrammet i datavetenskap:
Olle Gällmo univ.adjunkt, 1009

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi:
Lars-Åke Nordén, univ.lektor, 2781