Organisation och personal

1.5 Dekaner och prodekaner

Teologiska fakulteten
Professor Mattias Martinson, dekanus
Universitetslektor Cecilia Wejryd

Juridiska fakulteten
Professor Mattias Dahlberg, dekanus
Professor Laila Zackariasson
Professor Jane Reichel

Historisk-filosofiska fakulteten
Professor Kerstin Rydbeck, dekanus
Professor Anders Ekström
Professor Maria Ågren

Språkvetenskapliga fakulteten
Professor Coco Norén, dekanus
Professor Anna Lindström

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Professor Lars Magnusson, dekanus
Universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg

Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Professor Elisabet Nihlfors
Universitetslektor Jonas Almqvist

Medicinska fakulteten
Professor Eva Tiensuu Janson, dekanus
Professor Catharina Svensson

Farmaceutiska fakulteten
Professor Göran Alderborn, dekanus
Professor Ingrid Nylander

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Professor Johan Tysk, dekanus
Professor Marika Edoff
Professor Kristina Edström
Professor Peter Lindblad
Universitetslektor Åsa Kassman Rudolphi