21.8.15 Psykiatri

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10,
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 5243
E-post:
Ann-Charlotte.Faltneuro.uu.se
Forskningsledare :
Lisa Ekselius 018-611 5227
Studierektor:
Lisa Ekselius 018-611 5227
Mia Ramklint
Katalogadministration:
Ann-Charlotte Fält 018-611 5243
IT-ansvarig:
Hans Arinell 018-611 2553

Anställda och övriga verksamma