21.8.20 Söderberg: Oftalmiatrik

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 5135
Fax:
018-504857
E-post:
gunneli.ekbergneuro.uu.se
Webbplats:
http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/oftalmiatrik/
Forskningsledare :
Gerd Holmström
Per Söderberg

Anställda och övriga verksamma