21.8.19 Landtblom: Neurologi

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 5034
Fax:
018-611 5027
E-post:
sari.thunbergneuro.uu.se
Webbplats:
http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/neurologi/
Forskningsledare :
Anne-Marie Landtblom 018-611 5031
Studierektor:
Anne-Marie Landtblom 018-611 5031
Kursadministration:
Sari Thunberg 018-611 5034
Personaladministration:
Sari Thunberg 018-611 5034

Anställda och övriga verksamma