Organisation och personal

21.8.13 Neurologi

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 5034
Fax:
018-611 5027
E-post:
sari.thunbergneuro.uu.se
Webbplats:
http://www.neuro.uu.se
Forskningsledare :
Anja Smits 018-611 5201
Studierektor:
Anja Smits 018-611 5201
Kursadministration:
Sari Thunberg 018-611 5034
Personaladministration:
Sari Thunberg 018-611 5034

Hitta hit

Akademiska sjukhuset

Anställda och övriga verksamma