21.8.7.3 Funktionella neuronala nätverk

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum (BMC), Husarg. 3
Postadress:
Institutionen för neurovetenskap, BMC, Box 593, 751 24 UPPSALA
Forskningsledare :
Klas Kullander 018-471 4519

Anställda och övriga verksamma