21.8.10 Klinisk neurofysiologi

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Ing 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset
Postadress:
Ing 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 3435
Fax:
018-556106
E-post:
maria.brandtneuro.uu.se

Anställda och övriga verksamma