21.8.15 Rostedt Punga: Klinisk neurofysiologi

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Ingång 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset
Postadress:
Ingång 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 3435
Fax:
018-556106
E-post:
maria.brandtneuro.uu.se
Webbplats:
http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/klinisk-neurofysiologi/
Forskningsledare :
Anna Rostedt Punga 018-471 4941

Anställda och övriga verksamma