21.8.10.1 Utveckling och regeneration av ögats näthinna

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 593, 751 24 UPPSALA
Forskningsledare :
Finn Hallböök 018-471 4944

Anställda och övriga verksamma