21.8.16 Rehabiliteringsmedicin

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 85,,
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 5172
Fax:
018-611 2890
E-post:
maria.brandtneuro.uu.se
Forskningsledare :
Jan Lexell

Anställda och övriga verksamma