21.7.22 Klinisk fysiologi

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesföreträdare: Andrei Malinovschi, 611 4291

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-611 4153
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se/forskning/klinisk-fysiologi/
Forskningsledare :
Andrei Malinovschi 018-611 4291
IT-ansvarig:
Staffan Dahl 018-611 4139

Anställda och övriga verksamma