Organisation och personal

21.7.2 Array och analysfaciliteten

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, 750 03 Uppsala
Postadress:
Box 3056, 750 03 Uppsala

Hitta hit

BMC, Husargatan 3, 750 03 Uppsala

Anställda och övriga verksamma