Organisation och personal

21.7.18.1 Enheten för antibiotikaforskning

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 17,
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Hitta hit

Dag Hammarskjölds väg 17,

Anställda och övriga verksamma