21.7.17.1 Enheten för antibiotikaforskning

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Hubben plan 5 Science Park, Dag Hammarskjölds väg 38, 752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska Sjukhuset, Klinisk mikrobiologi, Hubben plan 5, 751 85 Uppsala

Anställda och övriga verksamma