Organisation och personal

21.7.31 Onkologisk endokrinologi

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Klin. forsk. avd. 2, Ingång 70, 3 tr.
Postadress:
FOA 2, Ing 70, 3 tr. Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se/forskning/endokrin-onkologi/

Hitta hit

Klin. forsk. avd. 2, Ingång 70, 3 tr.

Anställda och övriga verksamma