21.7.21 Klinisk farmakogenomik och osteoporos

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61,
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se/forskning/klinisk-farmakogenomik-och-osteoporos/
Forskningsledare :
Håkan Melhus 018-611 4950

Anställda och övriga verksamma