21.7.7 Arbets- och miljömedicin

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 3642018-611 3643
Fax:
018-519978
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se/forskning/arbetsmilj-medicin/

Anställda och övriga verksamma