Organisation och personal

21.7.7 Arbets- och miljömedicin

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Ulleråkersv. 40
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ulleråkersv. 40, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 3642018-611 3643
Fax:
018-519978
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se/forskning/arbetsmilj-medicin/

Hitta hit

Ulleråkersv. 40

Anställda och övriga verksamma