21.3.12 Thoraxkirurgi

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset ing 50 4 tr, 751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 50 4 tr, 751 85 Uppsala
Fax:
018-551526
Forskningsledare :
Elisabeth Ståhle 018-611 4053
Katalogadministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration:
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma