21.3.16 Öron-, näs- och halssjukdomar

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79, 751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79, 751 85 Uppsala
Telefonnummer:
018-611 5365
Fax:
018-558231
E-post:
Asa.Erikssonakademiska.se
Forskningsledare :
Göran Laurell
Kursadministration:
Åsa Eriksson 018-611 5365
Isabel Eriksson Vestin 018-611 3102
Katalogadministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration:
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma