21.3.11 Rättsmedicin

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20, ingång C51A, 75237 Uppsala
Postadress:
Box 1024, 751 40 UPPSALA
E-post:
Inga.Hortesurgsci.uu.se
Forskningsledare :
Ingemar Thiblin 018-523588
Katalogadministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration:
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma