21.3.4 Experimentell kirurgi

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet, Hus R3, BV, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 UPPSALA
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, Hus R3, BV, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 UPPSALA
Forskningsledare :
Peyman Björklund 070-1679402018-471 4702
Per Hellman
Katalogadministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration:
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma