21.3.4 Experimentell kirurgi

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Rudbeckslaboratoriet Hus R3, bv, Dag Hammarskjölds v 20, 75185 Uppsala
Postadress:
Rudbeckslaboratoriet Hus R3, bv, Dag Hammarskjölds v 20, 75185 UPPSALA
Forskningsledare :
Peyman Björklund 070-1679402018-471 4702
Per Hellman
Katalogadministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration:
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma