21.3.17.5 Vårdforskning, olika specialiteter

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr, 751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr, 751 85 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma