21.3.10 Radiologi

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr,
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
E-post:
radiolradiol.uu.se
Forskningsledare :
Håkan Ahlström 018-611 4771
Johan Wikström 018-611 0000
Studierektor:
Maria Lönnemark 018-611 4770
Kursadministration:
Annika Häger 018-611 4815
Katalogadministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration:
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma