21.3.2 Anestesiologi och intensivvård

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr, 751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-559357
Forskningsledare :
Sten Rubertsson 018-611 3981
Katalogadministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration:
Karin Johansson 018-611 3103
IT-ansvarig:
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma