Organisation och personal

21.3 Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 70, 1tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-559357
E-post:
surgscisurgsci.uu.se
Webbplats:
http://www.surgsci.uu.se
Prefekt/motsv:
Per Hellman 018-611 4617
Stf. prefekt:
Martin Björck 018-611 4608
Elna-Marie Larsson 018-611 4781
Sten Rubertsson 018-611 3981
Bitr. prefekt :
Elna-Marie Larsson 018-611 4781
Per-Uno Malmström 018-611 4661
Sten Rubertsson 018-611 3981
Studierektor:
Camilla Fröjd
Per Hellman 018-611 4617
Maria Lönnemark 018-611 4770
Peter Stålberg 018-611 4622
Studierektor grundnivå:
Camilla Fröjd
Peter Stålberg 018-611 4622
Kursadministration:
Annika Häger 018-611 4815
Isabel Eriksson Vestin 018-611 3102
Ekonomiadministration:
Siv Andersson 018-611 2616
Siv Utterberg 018-611 4855
Katalogadministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Webmaster:
Elin Eriksson 018-611 4569
Håkan Pettersson 018-611 4733

Hitta hit

Akademiska sjukhuset, ing 70, 1tr

Anställda och övriga verksamma