Organisation och personal

21.4.3 Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Tel: 611 59 98, telefax: 50 80 13

Kontakt

Besöksadress:
Drottningg. 4, 4tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-508013
Webbplats:
http://www.kbh.uu.se/imch/

Hitta hit

Drottningg. 4, 4tr

Anställda och övriga verksamma