21.4.3 Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr, 752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-611 5583
Webbplats:
http://www.kbh.uu.se/imch/

Anställda och övriga verksamma