Organisation och personal

21.4.3.3 Internationell sexuell och reproduktiv hälsa

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress:
Drottningg. 4, 4tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
E-post:
kbhkbh.uu.se
Webbplats:
http://www.kbh.uu.se/Forskning/internationell-sexuell-och-reproduktiv-halsa/

Anställda och övriga verksamma