21.4.2.8 Perinatal, neonatal och barnkardiologisk forskning

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr, 752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
E-post:
kbhkbh.uu.se
Webbplats:
http://www.kbh.uu.se/Forskning/Perinatal_neonatal_barnkardiologisk_forskning/

Anställda och övriga verksamma