Organisation och personal

21.4.2.6 Obstetrisk forskning

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 95-96 nbv, 75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
E-post:
kbhkbh.uu.se
Webbplats:
http://www.kbh.uu.se/Forskning/obstetrisk_forskning/

Anställda och övriga verksamma