Organisation och personal

21.4.2.5 Gynekologisk endokrinologi

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 96 bv, 75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 75185 Uppsala
Webbplats:
http://kbh.uu.se/Forskning/gynekologisk_endokrinologi/

Hitta hit

Akademiska sjukhuset, Ing 96 bv, 75185 Uppsala

Anställda och övriga verksamma