Organisation och personal

21.4.2.4 Barnneurologi/Barnonkologi

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska barnsjukhuset, Ing 95 nbv, 75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 75185 Uppsala
Webbplats:
http://kbh.uu.se/Forskning/barnneurologi-barnonkologi/

Hitta hit

Akademiska barnsjukhuset, Ing 95 nbv, 75185 Uppsala

Anställda och övriga verksamma