Organisation och personal

21.4.2.2 Barnkirurgisk forskning

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 95 sv, 75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 75185 Uppsala
Webbplats:
http://kbh.uu.se/Forskning/barnkirurgisk_forskning/

Anställda och övriga verksamma