Organisation och personal

21.4 Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Programsamordnare för internationella utbildningen: Carina Källestål , 611 37 01
Bitr. prefekt och studierektor för grundutbildningen: Tryggve Nevéus, 611 58 96
Bitr. prefekt och studirektor för forskarutbildningen: Lena Hellström-Westas, 611 4877

Kontakt

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr, 752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-559775, 018-611 5583
E-post:
kbhkbh.uu.se
Webbplats:
http://www.kbh.uu.se/
Prefekt/motsv:
Agneta Skoog Svanberg 018-611 0170
Stf. prefekt:
Matts Olovsson 018-611 5751
Bitr. prefekt :
Tryggve Nevéus 018-611 5896
Studierektor grundnivå:
Tryggve Nevéus 018-611 5896
Studierektor forskarnivå:
Lena Hellström-Westas 018-611 4877
Katalogadministration:
Malin Ghanem 018-611 5983
Personaladministration:
Malin Ghanem 018-611 5983
IT-ansvarig:
Kristine Eklund 018-611 5949
Hans Lindgren 018-611 5922
Webmaster:
Kristine Eklund 018-611 5949
Hans Lindgren 018-611 5922

Anställda och övriga verksamma