Organisation och personal

Forskargrupp Taija Mäkinen

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Hitta hit

Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Anställda och övriga verksamma