Forskargrupp Masood Kamali-Moghaddam

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, 751 22 Uppsala
Postadress:
IGP / BMC, Box 815, 751 08 Uppsala

Anställda och övriga verksamma