Forskargrupp Anders Ahnesjö

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress:
Sjukhusfysik, ing 82, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Postadress:
Sjukhusfysik, ing 82, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Anställda och övriga verksamma