21.5.5.5 Per Jemth

Ingår som en del av Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3, 75237 UPPSALA
Postadress:
Box 582, 751 23 UPPSALA
Webbplats:
http://www.imbim.uu.se/Forskning/Biokemi_och_Molekylar_Cellbiologi/Jemth_Per/

Anställda och övriga verksamma