21.5.5.5 Per Jemth

Ingår som en del av Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582, 751 23 UPPSALA
Webbplats:
http://www.imbim.uu.se/forskargrupper/cancer/Jemth_Per/

Anställda och övriga verksamma