21.5.5.10 Anna-Karin Olsson

Ingår som en del av Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3, 75237 UPPSALA
Postadress:
Box 582, 751 23 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma