21.5 Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3, 75237 UPPSALA
Postadress:
Box 582, 751 23 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 4444
Fax:
018-471 4673
E-post:
imbimimbim.uu.se
Webbplats:
http://www.imbim.uu.se

Anställda och övriga verksamma